De nieuwe Digimant staat online
Schoolgids

Jaarlijks maken wij de schoolgids.

Deze schoolgids bevat informatie over onze school en is bedoeld voor ouders die kinderen op onze school hebben en ouders die overwegen hun kind(eren) aan te melden. De informatie in deze gids leggen wij jaarlijks voor aan de Medezeggenschapsraad en de Onderwijsinspectie.

Klik hier voor de schoolgids van 2018 - 2019.
Alle informatie kunt u ook vinden via: www.scholenopdekaart.nl .

Mocht u na het lezen van de inhoud vragen hebben of behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, dan is dat uiteraard mogelijk.

Klik hier voor de teksten van onze jaarkalender 2018-2019.
De kalender met alle actviteiten en vakanties kunt u lezen onder het kopje 'planning'.
 
 
Contactgegevens
St. Janstraat 21-23
2435 WX Zevenhoven
0172-53 82 37