Actiepunten

Speerpunten 2018 - 2019
Ieder jaar stellen we actiepunten vast. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn dit: 
  • De voorbereidingen voor een nieuw IKC in Zevenhoven zijn in volle gang. We zijn op weg naar een mooi en toekomstgericht IKC waarin de kernpartners gehuisvest worden.
    De kernpartners zijn: de Diamant, Stichting Kinderopvang Liemeer, Kinderdagverblijf de Ark en de Stichting Peuterspeelzaal Nieuwkoop.
  • In oktober 2018 is een visitatie gepland voor de hercertificering van het Daltoncertificaat.
  • Muziekonderwijs een degelijke basis geven op onze school.
  • Invoeren van het kleutervolgsysteem Parnassys Jonge Kind.
  • Het versterken van ons Daltononderwijs met dit jaar de focus op reflectie.
  • Als Daltonteam op weg naar gezamenlijke verantwoordelijkheid.
  • Implementeren van de vakken natuur, techniek en programmeren.

2019 Daltonschool De Diamant

Powered by BasisOnline