Onze identiteit: Een bijzondere school!

De Diamant is ontstaan vanuit de fusie van een Protestants-Christelijke en een Rooms-Katholieke school. Beiden hadden een Christelijke grondslag en die is gebleven. Iedereen die onze identiteit respecteert is van harte welkom op onze school, ongeacht eigen geloof of achtergrond. Vanuit onze eigen Christelijke identiteit is ieder kind voor ons gelijk. De ontmoeting met de ander is een kans voor ieders ontwikkeling! Dat geldt ook voor onze kinderen.  

Kinderen die naar onze school gaan, worden voorbereid op een snel veranderende wereld. In die ontwikkeling is het goed om houvast te geven. Algemeen geldende waarden veranderen niet snel. Aan die waarden hebben mensen normen gekoppeld. Die normen zijn echter leeg als we vergeten zijn waarom ze bedacht zijn. Het geloof is hier een steun. Kinderen leren we vanuit respect elkaar de ruimte te geven. Samen met de ouders voeden we ze op als tolerante mensen, die geleerd hebben niet te snel te oordelen maar vooral te begrijpen. 

Door in onze school in een doorlopende lijn aan de ontwikkeling van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken ruimte te geven, krijgt ons Daltononderwijs zijn inhoud. Daltononderwijs is voor ons geen systeem. Het is de manier hoe we de kinderen willen voorbereiden op de toekomst. We willen samen met de ouders onze kinderen opvoeden tot volwassenen, die geleerd hebben dat saamhorigheid de basis is voor vrede.  

We proberen onze kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. Niet alleen de leerstof is van belang. We zetten in op de totale ontwikkeling en gaan voor de optimale kwaliteit van leren. Door een continu proces van eigen ontwikkeling, blijft het team scherp en weet het de kinderen optimaal voor te bereiden op de toekomst. We willen hierin een voorbeeld voor de kinderen zijn. Inzet verwachten we van de kinderen, maar ook van elkaar. 

2019 Daltonschool De Diamant

Powered by BasisOnline