Leerlingenraad

De leerlingenraad is de spreekbuis van onze leerlingen.De leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers van alle leerlingen in de school.
Alle leerlingen in de school denken mee over de alledaagse schoolorganisatie. Wat merken ze op, wat vinden ze goed, wat kan beter of anders.

Samenstelling : De leerlingenraad op de Diamant bestaat uit 7 leerlingen. Deze groep is samengesteld uit één vertegenwoordiger uit groep 5. Verder uit iedere bovenbouw groep twee vertegenwoordigers. Bij iedere vergadering is een leerling uit groep 8 de voorzitter, een leerling uit groep 7 de secretaris en een tijdbewaker uit groep 6. 
Doordat uit iedere leeftijdsgroep twee leerlingen in de leerlingenraad zitten, vervullen ze om en om hun taak.  
 
Aan het begin van een nieuw schooljaar kunnen leerlingen zich verkiesbaar stellen door zichzelf te presenteren in de klas. De klas kan dan stemmen. Wie de meeste stemmen heeft, komt in de leerlingenraad. Als je eenmaal gekozen bent, mag je twee jaar in de leerlingenraad plaatsnemen. Ieder jaar worden er aan het begin van het schooljaar opnieuw verkiezingen gehouden, voor de leerlingen die er dan twee jaar in gezeten hebben. Leerlingen kunnen opnieuw gekozen worden, maar ook nieuwe leerlingen maken kans.
De leerlingen die in de leerlingenraad zitten, worden gekoppeld aan een lagere groep, die niet in de leerlingenraad zit. Voordat er een vergadering komt, gaan zij naar de desbetreffende groep, om te horen of er nog punten zijn voor de leerlingenraad. Eventueel zijn zij aanwezig bij een kring/vergader moment in deze groep.  
De vergaderingen van de leerlingenraad vinden plaats in het kantoor van de directeur of de teamkamer en de directeur of daltoncoördinator woont de vergaderingen ook bij. Dit is onder schooltijd. De leerlingenraad komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar. De helft van de vergaderingen heeft vaste onderwerpen waarvan de school graag wil dat het besproken wordt. De andere onderwerpen worden bedacht door de leerlingen. In alle klassen wordt dan van tevoren een groepsvergadering gehouden. De ideeën vanuit de leerlingen komen dan naar voren. De leerlingenraad kijkt welke onderwerpen ze aan bod willen laten komen. De besluiten zullen zo snel mogelijk in de klassen worden verteld door de eigen leerlingen van de groep. De leerlingenraad stelt zelf de vergaderregels op.  
In de school hangt een poster met foto's van de leerlingen uit de leerlingenraad.  
Verder is het belangrijk dat de leerlingenraad op verschillende momenten duidelijk zichtbaar is in de school bij bepaalde evenementen. 
 
De onderwerpen die aan bod komen zijn:  
  • Praten over de aanpassing of verbeteren van de school of schoolregels en er iets mee doen. 
  • Een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest) mee helpen organiseren.  
  • De sfeer op school bespreken en voorstellen doen om deze te verbeteren.  
  • Initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap, bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten.  
  • IKC. 
  • Onderwerp groot project  
 
De leerlingen van de leerlingenraad krijgen ook ieder schooljaar de taak met de kijkwijzers de groepen in te gaan. Zo krijgen wij als team ook feedback van de leerlingen en wordt er met kinderogen naar de daltonleerlijnen gekeken.

2019 Daltonschool De Diamant

Powered by BasisOnline