MR-leden


 
Oudergeleding:
J.P. van der Wallen (voorzitter)
Als vader van 3 kinderen (Berrit, Stig en Rune) op De Diamant, vind ik het belangrijk dat iedere leerling op deze school de aandacht krijgt die hij / zij verdient en naast de voorbereiding op hun toekomst, ook later met plezier terug kijkt naar hun schooltijd op de Diamant. Met mijn rol in de MR hoop ik hieraan een bijdrage te kunnen leveren, zodat in deze turbulente tijd de focus op genoemde punten voor de kinderen kan blijven liggen. Op deze manier kan ik mijn ervaring op gebied van projectmatig werken en vanuit een bestuurlijke omgeving inzetten om dit te bereiken  voor onze kinderen.

Tije Domburg
De tijd op de basisschool is voor kinderen een belangrijke periode voor hun verdere ontwikkeling. Om deze ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen, moet er naar mijn mening samengewerkt worden tussen de kinderen, de school en de ouders. Als vader van twee kinderen (Roos en Eline) op De Diamant vind ik het daarom belangrijk om direct betrokken te zijn bij de school. Via de MR  wil ik bijdragen aan een veilige, plezierige en kwalitatief goede school.

Paola Nieuwenhuizen
Ik ben Paola Nieuwenhuizen, moeder van Kyan en Myla. Ik vind het belangrijk dat een ieder zijn steentje bijdraagt aan school. Deze rol vind ik interessant en past bij mij vanwege de bestuurlijke en financiële vraagstukken welke erbij komen kijken. De MR is een mooie samenwerking tussen het team van de school en de ouders, waarbij ik kan ondersteunen om zo direct betrokken te zijn bij de school. De schoolperiode is de basis van ieder kind en het is dan ook van belang dat we met zijn allen zorgen voor een goede en veilige leeromgeving.
 
Personeelsgeleding:
Jolanda van Berkel
Ik ben Jolanda van Berkel. Als intern begeleider werk ik met veel plezier op Daltonschool De Diamant.
Graag denk ik actief mee over het beleid en de ontwikkeling van de school. Samen met ouders en collega's wil ik een positieve bijdrage leveren in de MR, zodat iedereen op onze school kan schitteren.

Geja van Diemen
Ik ben Geja van Diemen, leerkracht van groep 1/2B. Het werken met de kinderen in de klas en met collega's goed onderwijs ontwikkelen geeft mij veel voldoening en doe ik met plezier. Samen met ouders op MR niveau bekijken wat het beste is voor onze kinderen is een mooie aanvulling op mijn werk.

Marijke Kat
Mijn naam is Marijke Kat. Ik ben leerkracht van groep 8.
Ik zit in de MR omdat ik het interessant vind om vanuit die positie actief mee te kunnen denken over belangrijke beslissingen, die voor school worden genomen. Als het ware een kijkje achter de schermen van de schoolorganisatie.

2019 Daltonschool De Diamant

Powered by BasisOnline