Resultaten

Op de site www.scholenopdekaart.nl kunt u gegevens inzien over onder andere:
  • resultaten eindtoets
  • schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
  • plaats in het vervolgonderwijs na drie jaar
Klik op deze link

2019 Daltonschool De Diamant

Powered by BasisOnline