Schoolgids

Jaarlijks maken wij de schoolgids.

Deze schoolgids bevat informatie over onze school en is bedoeld voor ouders die kinderen op onze school hebben en ouders die overwegen hun kind(eren) aan te melden. De informatie in deze gids leggen wij jaarlijks voor aan de Medezeggenschapsraad en de Onderwijsinspectie.

Klik hier voor de schoolgids van 2020 - 2021.
Alle informatie kunt u ook vinden via: www.scholenopdekaart.nl.

Mocht u na het lezen van de inhoud vragen hebben of behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, dan is dat uiteraard mogelijk.

Klik hier voor de algemene, praktische informatie over onze school. 
De kalender met alle activiteiten en vakanties kunt u lezen onder het kopje 'planning' van deze site. 

2019 Daltonschool De Diamant

Powered by BasisOnline