Wat bieden wij uw kind?

Klik hier om het Daltonboek in te zien.

Wat bieden wij uw kind als Daltonschool?
Wij zijn een Daltonschool waar kinderen, vanuit de Christelijke identiteit met respect voor de wereld om hen heen, leren weerbaar te zijn. Dit door te werken vanuit een veilige omgeving, waarin ze ervaren dat er respect en vertrouwen van medeleerlingen en leerkrachten is. Van daaruit werken zij aan hun eigen mens-zijn, het opdoen van kennis, hun zelfstandigheid, het omgaan met emoties, het leren maken van keuzes en daar verantwoording voor dragen, samenwerken met anderen, een positief kritische opstelling ten opzichte van de maatschappij en de wereld om hen heen.

Hoe willen wij dit onderwijs vormgeven?
Door een daltonschool te zijn, waarin wij de hele dag 'dalton' zijn en waarin ook de kanjertraining een centrale plaats heeft binnen ons pedagogische klimaat. Verder blijven wij als school in ontwikkeling. Ieder jaar stellen wij nieuwe doelen voor onszelf.

Samenwerking
De samenwerking tussen school, ouder en kind vinden we van belang, want ontwikkelen doe je samen! Bij ontwikkelen denken we aan kennis opdoen en vaardigheden aanbieden die het leren van en met elkaar mogelijk maken. Wij bereiden het kind voor op een toekomst als mens zonder vrees, die zich bewust is van zijn talenten. Daarbij houden we rekening met het feit dat niet ieder kind gelijk is en evenveel of even snel kan leren. Extra of aangepaste leerstof hoort daarbij, rekening houdend met de mogelijkheden van het kind. Elk kind telt! Wij leren het kind eigenaar te zijn van zijn eigen leerproces en leven.

2019 Daltonschool De Diamant

Powered by BasisOnline