Werkwijze

Wat houdt Dalton nu specifiek in?
Om alles wat wij hierboven benoemen voor elkaar te krijgen, gebruiken we allerlei middelen. Hieronder proberen we in het heel kort een opsomming te geven. Uitgebreider en specifieker staat het in ons daltonboek beschreven. Daar kunt u ook de uitleg erbij lezen (zie link).
 
Verantwoordelijkheid
Om kinderen verantwoordelijk te maken, werken we met huishoudelijke taken, de kinderen hebben diensten, we hebben een moestuin, kinderen kunnen hun werkplek kiezen, we werken met een aulapas, we werken met de Kanjertraining, we hebben op school een leerlingenraad, de kinderen krijgen twee keer per jaar een portfolio mee en houden zelf met hun ouders portfoliogesprekken.
 
Zelfstandigheid
Om kinderen zelfstandig te maken werken we met dagkleuren, met dagritme kaarten, uitgestelde aandacht, we hebben een daltonblokje, in de klas zijn duidelijk geoormerkte materiaalplekken, we werken met een weektaak waarin de doelen van snappet duidelijk zichtbaar zijn, een periodetaak, keuzekast, kinderen kijken altijd zelf hun werk na.

Samenwerken
Om samenwerken te bevorderen werken wij met een maatjesbord, maatjeswerk, coöperatieve werkvormen, boekenmaatjes, tutor (de kinderen uit de groepen 7 en 8 helpen andere kinderen een half uur per week), we werken groepsdoorbrekend met verschillende vakken, we hebben een creatief circuit.

Reflecteren
Om kinderen te leren reflecteren wordt er veel individueel, groepsgewijs gereflecteerd op allerlei verschillende manieren. We houden snappetgesprekken (hoever zijn de kinderen met bepaalde leerdoelen), we hebben portfoliogesprekken, we werken met een periodetaak en een zelfgekozen doel.

Effectiviteit
Wij zijn de hele dag door Dalton, we werken met instructietijd, werktijd en speeltijd. Op school werken we met snappet vanuit de doelen. Op de weektaak, op de muren zijn de doelen zichtbaar.

Borging en ontwikkeling
In onze school hebben we een daltoncoördinator. Zij zorgt ervoor dat het team geïnspireerd blijft, zij bewaakt de leerlijnen, zorgt voor nieuwe ontwikkelingen in de school. Verder heeft het team meerdere daltonstudiedagen en brengen wij bezoeken aan andere daltonscholen. Ieder jaar beoordelen wij onszelf aan de hand van formulieren (kijkwijzers) en stellen we nieuwe ontwikkelpunten. Eens in de 5 jaar wordt een daltonschool gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging.

2019 Daltonschool De Diamant

Powered by BasisOnline